An ayyana 2020 a matsayin shekara Patara

An ayyana 2020 a matsayin shekara Patara