Otpor žena za vrijeme pokušaja puča

Emocije predsjednika Erdogana prilikom prikazivanja video snimka ¨Otpor žena za vrijeme pokušaja puča, 15. jula¨ koji je pripremljen od strane Ministarstva za porodicu i socijalnu politiku