Da li će narod uspjeti zaštiti Šar planinu?

Da li će narod uspjeti zaštiti Šar planinu?