Da li povećanje tenzija lidera bosanskih Srba, može biti opasno za izbijanje novog sukoba ?

Da li povećanje tenzija lidera bosanskih Srba, može biti opasno za izbijanje novih sukoba ?