Politički komentar Murata Ješiltaša: " Godina kao nijedna prije "

Komentar eksperta za bezbjednosnu politiku agencije SETA docenta doktora Murata Ješiltaša.

1560012
Politički komentar Murata Ješiltaša: " Godina kao nijedna prije "

Da nije korona virusa u 2020 godini, najveće geopolitičko pitanje o kome bi se vodile polemike bi bila vezana za sporazum između SAD i Talibana nakon 19 godina, kao i odvajanje engleske iz EU.

Ova dva događaja su veoma značajna bez obzira iz kojih aspekata se gledali. No, korona virus je u 2020. godini duboko uticao na međunarodnu političku scenu, tako da je prošla godina proglašena za najlošiju godinu u historiji čovječanstva. komentar eksperta za bezbjednosnu politiku docenta Murata Ješiltaša.

 Kada se radi o ovako opasnom virusu u tom slučaju se sve to odrazi na čitav međunarodni sistem. U prvom periodu virusa već se naziralo da će to duboko da utiče na događaje u svijetu.

Nakon toga virus je počeo parcijalno da djeluje, rizik, beznadežnost i ne sagledavanje budućnosti su tri najbitnije instance virusa.

 „ Geopolitičke strepnje“ su novi termin koji je obuhvatio svijet. Strepnja se preobrazila u globalnu brigu. Rizik, nesigurnost i ne sagledavanje budućnosti su kao što smo već rekli su stvari koje će se odraziti na budući globalni sistem.

Najveća briga o budućnosti globalnog sistema dolazi sa Zapada. Strateška prednost Zapada polako se okončava , ali ne sagledavanje budućnosti i strepnje vezane za tu činjenicu sve više produbljuju krizu Zapada.

Prije korone na globalnom nivou su postojale strepnje na polju sve više odbojnosti prema Zapadu, strateška prednost Zapadnih zemalja koja se projektovala u tome da se „ Amerika ponovo vraća na scenu“ predstavlja „ Stratešku autonomiju „ Evrope, što u stvari predstavlja i bježanje od svih strepnji.

Dok se sve više produbljuju strepnje za budućnost globalnog sistema se postavlja pitanje kako i na koji način će nakon Zapada Kina kao najveći budući materijalni akter pokazati svoje smjernice i ciljeve

Od klimatskih promjena, pa sve do zajedničkih globalnih pitanja, postoje velike sumnje na koji način će se Kina postaviti prema tim problemima. Svijet nakon okončanja Zapadne hegemonije, kao i akteri koji će se pojaviti u narednom periodu su još više zabrinuli geostratešku zabrinutost zapadnih geopolitičkih centara.

Druga stvar koja je produbila geopolitičke strepnje je povećanje broja rizika. Kao što se pokazalo rizik od virusa na međunarodnom planu je mnogo opasniji od terorističkih napada.

Teror je globalni fenomen, ali ne posjeduje tektonsku snagu , kao što virus posjeduje. Sve ove nesigurnosti povećavaju cijenu rizika što još jednom utiče na ponovno preispitivanje sistema. Vojni sukobi, nastavak tenzija među državama su samo neki od razloga koji povećavaju geopolitičke brige, što utiče da države prave novu politiku. Prema tome, period nakon korone najviše će se odraziti na strepnje u vezi geopolitičkog stanja u svijetu.

Komentar eksperta za bezbjednosnu politiku agencije SETA docenta doktora Murata Ješiltaša.Povezane vijesti