Da li ste znali 44/2019

Da li ste znali da je Mustafa Kemal Ataturk mnogo prije nego što je 29. oktobra 1923. godine proglasio republiku, zagovarao ideju o osnivanju republike?

1294624
Da li ste znali 44/2019

 

Da li ste znali da je Mustafa Kemal Ataturk mnogo prije nego što je 29. oktobra 1923. godine proglasio republiku, zagovarao ideju o osnivanju republike?

Tri dana pred održavanje Kongresa u Erzurumu, 20. jula 1919. godine, Ataturkov prijatelj Mazhar Mufit ga pita: O kom obliku vladavine razmišljate ukoliko nacionalna borba bude uspješna?

Mustafa Kemal mu na to odgovara: ¨Kada dođe vrijeme vladavine bit će Republike¨ i moli ga da ovaj razgovor ostane među njima.

Mazhar Mufit Kansu je ovaj razgovor prenio u svom djelu: ¨Zajedno sa Ataturkom, od Erzuruma do smrti¨.

29. oktobra 1923. prva tačka Ustava je promijenjena u ¨Vladavina bezuslovno pripada narodu. Način vladavine mora bezuslovno biti zasnovan na volji naroda. Država Turska je proglašena Republikom¨.

Na ovaj način je ispunjen Ataturkov cilj o kojem je govorio prije četiri godine.Povezane vijesti