Teskilat_680*100 banner
Gelecegin_İletisimcileri_2021_680*100 banner
özüsözüinsan_banner_680x100 banner
Tozkoparan İskender 680*100 banner


/
X

Bilgi Teknolojileri Dairesi BaşkanlığıBaşkan : Adnan CANBOLAT


Tel : 0 312 463 40 00

Faks : 0 312 463 40 07

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 4.Kat 06540 Or-An Ankara

Görevleri :

 

a) Radyo-televizyon yapım ve yayın stüdyoları, naklen yayın araçları, enerji sistemleri, uydu yer istasyonları, up-link iletim sistemleri ve karasal program iletim sistemleri gibi yapım, yayın ve iletim sistemleriyle (karasal verici tesisleri hariç) ilgili teknik gelişmeleri izlemek, teknoloji geliştirmek, teknik etütler yapmak, plan ve projeleri hazırlamak, bu konularda Kurum tarafından uygulanacak standart ve esasları tespit etmek,

b) Yapım, yayın ve iletim sistemlerine ait tesisleri planlamak, standartlarını belirlemek, projelerini hazırlamak, kurmak, kurulmasını sağlamak, mevcut stüdyo tesislerini genişletmek ve geliştirmek,

c) Kurumun bilgi ve iletişim politikalarını belirlemek ve kurumsal verimliliği, kaliteyi arttıracak önlemler almak, kullanıcı memnuniyetini gözeten bilişim hizmetlerinde iyileştirmeler yapmak,

ç) Kurum hedeflerine ulaşılmasında, bilişim teknolojilerinden yararlanılmasını,bu teknolojiler ışığında bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşmasını ve sayısal iş üretimine geçişi sağlamak,

d) Kurumsal bilgi ve medya teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılımları temin etmek, temininde iş birliğinde bulunmak ve işletmek,

e) Bilgi ve medya teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, Kurum hizmetlerinde kullanımını sağlamak, yaygınlaştırmak, bu amaçla eğitim verilmesini sağlamak, Kurumun ihtiyaç duyduğu güncel bilgi ve iletişim teknoloji kaynaklarını temin etmek,

f) Kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımlardan kurum imkanları dahilinde geliştirilmesi mümkün olanları projelendirmek ve geliştirmek,

g) TRT-Net yerel ve geniş alan ağının planlamasını, tesisini yapmak ve kesintisiz işletmek, TRT-Net ve internet ağı üzerinden, veri, dosya, ses ve görüntü iletişimini(VOIP, Video Konferans) sağlamak ve tüm aktif pasif iletişim cihazlarını kesintisiz işletmek, yönetmek,

ğ) İnternet ve diğer iletişim operatörleri üzerinden verilen servisleri geliştirerek, her türlü yeni medya yayıncılığı yapmak,

h) Bilişim donanımlarının kurulum, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

ı) Kurumsal bilgi teknolojileri güvenliğini sağlamak,

i) Yönetim bilgi ve karar destek sistemini oluşturan bilgi alt sistemlerini kurmak, gerekli yazılımları temin etmek ve çalışır durumda tutmak,

j) Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, bilgi teknolojileri kaynaklarını ve bunlara ait bilişim ağları altyapılarını temin etmek, temin edilmesinde işbirliğinde bulunmak ve kesintisiz işletilmesini sağlamak,

k) Yapım ve yayın süreçleri için (Televizyon, Radyo, İnternet Sitesi, Teletekst, isteğe bağlı ses ve görüntü iletimi, IPTV, Katma Değerli Servisler vb.) birlikte çalışabilir, farklı medyaları destekleyecek Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi yazılımını geliştirmek, temin etmek ve işletmek,

l) Kurumsal içeriğin (ses, görüntü, metin) üretimi, saklanması ve farklı medyalardan güvenli bir şekilde iletimini sağlamak.