TRT_Francais_680*100 banner
TRT_Cocuk_Oyun_Dunyası_680*100 banner
Kasaba Doktoru_680*100 banner
Kara Tahta_tarihsiz 680*100 banner
Doru: Macera Ormanı 680*100 banner
Alparslan 680*100 banner
Barbaroslar_680*100 banner
Teskilat_680*100 banner
Gonul Dagı_680*100 banner
bilbakalımtrt_2021 banner
trt_cocuk_kitaplik_2021 banner
X

Teftiş Kurulu BaşkanlığıBaşkan : Ergün DEMİREL


Tel : 0 312 463 21 60

Faks : 0 312 463 21 67

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 10.Kat 06540 Or-An Ankara

Görevleri : Teftiş Kurulu Başkanlığının ana faaliyetlerini, risk analizlerine dayanan, Kurulca belirlenmiş ilke ve standartlara uygun teftiş; Kurum faaliyet ve işlemlerine değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amacıyla yapılan danışmanlık; personelin görevleriyle bağlantılı suçlara ilişkin olarak ön-inceleme ile inceleme ve soruşturma işlemleri oluşturmaktadır.  Başkanlık bu görevleri yanında Kurumun risk yönetimi ve iç kontrol yapılarını değerlendirmek, Kurumun yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta ve yapılan çalışmalara katılım sağlamaktadır.

TRT E-Bandrol
TRT_DOSYA_DOGRULAMA
trt_arabuluculuk