TRT_Francais_680*100 banner
TRT_Cocuk_Oyun_Dunyası_680*100 banner
Kasaba Doktoru_680*100 banner
Kara Tahta_tarihsiz 680*100 banner
Doru: Macera Ormanı 680*100 banner
Alparslan 680*100 banner
Barbaroslar_680*100 banner
Teskilat_680*100 banner
Gonul Dagı_680*100 banner
bilbakalımtrt_2021 banner
trt_cocuk_kitaplik_2021 banner
X

Eğitim ve Araştırma Dairesi BaşkanlığıBaşkan : Fethi Fahri KAYA


Tel : 0 312 463 39 00

Faks : 0 312 463 39 07

Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara

E Posta : egitimarastirma@trt.net.tr

Görevleri : TRT’nin ana faaliyet alanları, çalışan gelişimi ve Kurumda bulunan ya da yeni alınan sistem, teçhizat, donanım, yazılım vb.lerine ilişkin eğitim programları düzenlemek,

Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı; Kurum stratejileri doğrultusunda uzun dönemli eğitim önceliklerini tespit etmek, Yıllık Eğitim Planını hazırlamak,
Kurum ana faaliyet alanları, çalışan gelişimi ve Kurumda bulunan ya da yeni alınan sistem, teçhizat, donanım, yazılım vb.lerine ilişkin eğitim programları düzenlemek,

Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile birlikte, yabancı ülkelerin medya ve iletişim kuruluşlarının çalışanlarına mesleki konularda verilecek eğitim programları düzenlemek,

Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası medya ve iletişim kurum-kuruluşlarına, kurumsal bilgi ve tecrübe birikimini aktaracak ayrıca milli eğitim ve kültürün geliştirilmesine katkı sağlayacak kurs, konferans, online eğitim vb. programlar düzenlemek,

İç Politika, Dış Politika, Ekonomi ve Enerji, Güvenlik, Medya ve İletişim, Toplumsal ve Sosyal Politikalar, İnsani Yardım ve Göç gibi insanlığı ortak ilgilendiren konular başta olmak üzere Kurumun ana faaliyet alanlarını da içine alan konularda kamu yararını gözeten ve Kurum içeriklerini besleyen akademik araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, TRT World Forum vb gibi etkinlikler düzenlemek,

Kurum ana faaliyet alanına uygun, ağırlıklı olarak iletişim bilimini odağına alacak, bununla birlikte diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara da yer verecek şekilde TRT Akademi Dergisi vb. Kuruma ait süreli ve süresiz yayınları hazırlamak,

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla sosyal farkındalığı arttıracak, toplumsal faydaya yönelik TRT World Citizen vb. organizasyonlar düzenlemek,

Medya sektörünün tanıtımına katkı sağlayacak ve öncelikle gençlerin sektöre olan ilgisini artıracak TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması vb yarışma ve etkinlikler düzenlemek,

Toplumun ilgili kesimlerinin yayın akışına, program içerik ve formatlarına yönelik ilgi, ihtiyaç ve tercihlerini tespit ederek bunlara dönük yapım stratejilerini belirlemek,

Yayın Stratejileri Merkezi çalışmaları çerçevesinde; tarih, felsefe, edebiyat, sanat, aile, sosyoloji vb. konularda veriler ve araştırmalar kapsamında yayın stratejisini oluşturmak,

Üretilen içeriklerin dil/tarz birliğinin sağlanması için “yayın kılavuzu” (StyleGuide) oluşturmak,

Türkçe’nin öğretimi ve doğru kullanımına yönelik Kurum içi ve dışı faaliyetler gerçekleştirmek,

 Kurum personeline ve Kurum dışındaki araştırmacılara hizmet vermek üzere Kurum Kütüphanesini kütüphanecilik kural ve standartlarına uygun şekilde işletmek,

 Medya ve yayıncılık alanında iletişim çalışmalarına referans olacak kaynak eser çalışmaları yürütmek.

TRT E-Bandrol
TRT_DOSYA_DOGRULAMA
trt_arabuluculuk