Turkiyada "TCG Anadolu” nomli milliy harbiy samolyot kemasi qurilmoqda