Yuritilgan Panja nomidagi harakatda yo’q qilingan terrorist soni 15 nafar.

Yuritilgan Panja nomidagi harakatda yo’q qilingan terrorist soni 15 nafar.


Tanlangan kalimalar: Hakurk , Turk , Qurolli , Kuchlar