15-iyul dostoni

Turk Qurolli kuchlari tarkibiga sizib kirgan FETO terror tashkilotiga a’zo terroristlar 2016-yilning 15-iyuli kuni Turkiya Respublikasi hukumtini to'ntarishga tashabbus qildi.

Terroristlar tomonidan nazar-pisand qilinmagan yurttoshlar esa mazkur tashabbusga qarshi chiqib, mamlakatni qahramonlardek qutqarib qoldi va 15-iyul dostonini yaratdi.