Istanbulda 3-Global gastronomiya sammiti bo'lib o'tdi