Shahidlar yodgorligida "Eski formalar" bilan mashg'ulotlar...

Chonaqal'a G'labasining 102. yilligida, urush davridagi formalar bilan Shahidlar Obidas, atrofida "Hurmar bilan posbolik" biladigan askarlarga katta qiziqish ko'rsatildi.