Yahudiy dushmanligiga qarshi chiqqan musulmon ayol jasorati...


Tanlangan kalimalar: musulmon , anti-semitizm , yahudiy