Turkmaniston "Jahannam darvozasi" krateridagi olovni o‘chirmoqchi