Bir vanna to'la tanga bilan telefon xarid qilgan yigit