Chanoqqal’a qahramonlari hamon tirik

Birinchi Jahon urushi davrida Istanbulga ko‘z tikkan Angliya bilan Fransiyaning harbiy dengiz kuchlari Chanoqqal'a bo‘g‘ozini dengiz yo‘li orqali bosib olishga harakat qilgan.

1-

Tanlangan kalimalar: Chanoqqal'a , Chanoqqal'a g'alabasi , Chanoqqal'a shahidlari