Halab, qon yig'lamoqda... Halabdagi yig’lagan bolalarning ovozi esa, odam bolasi yuragini tilka-pora qilmoqda...

Halab, qon yig'lamoqda... Halabdagi yig’lagan bolalarning ovozi esa odam bolasi yuragini tilka-pora qilmoqda... Halab...

1-

Tanlangan kalimalar: Halab , Suriya , halablik bolalar