Bularni bilasizmi 24-qism

Dunyoda musiqasiz ijro etilgan yagona xalq raqsining, “Kılıç Kalkan” ekanligini bilarmidingiz?

1216141
Bularni bilasizmi 24-qism

Dunyoda musiqasiz ijro etilgan yagona xalq raqsining, “Kılıç Kalkan” ekanliginibilarmidingiz?

Dunyoda musiqasiz ijro etilgan yagona xalq raqsining 1326-yildan oldin Bursaning qurshab olinshi chog’ida, zerikkan askarlar tomonidan ijro etilgan “Kılıç Kalkan” raqsi ekanligi aytilmoqda.

Bursaga xos “Kılıç Kalkan” raqsi yuqorida ham aytib o’tkanimizdek musiqasiz ijro etiladi. Ijro chog’ida qilich va qalqonning bir-biriga urilishi natijasida chiqqan ritmik ovozlar, ushbu raqsning original musiqasini yaratadi. Dunyoda musiqasiz ijro etilgan boshqa raqs turi yo’qligi tufayli, “Kılıç Kalkan” nihoyatda original musiqa sifatida qabul qilinmoqda. Qariyb 700 yildan beri, hech o’zgarmagan holda, raqs harakatlarini birinchi kundagidek saqlab qolishi mazkur raqsning eng muhim xususiyatlaridan biridir.

 

 Aloqador xabarlar