allahtin medet tilenglar

yaxshi aqiwet teqwadarlargha mensuptur.

1350870
allahtin medet tilenglar

allahtin medet tilenglar

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 122 – 130 – ayetler. musa we harunning perwerdigarigha (iman éyttuq)»[122]. pirewn éytti: «siler men ruxset qilmay turup musagha iman éyttinglar, bu choqum silerning sheher (yeni misir) diki chéghinglarda ahalini sheherdin heydep chiqirish üchün (musa bilen birliship) aldin pilanlighan hiylenglardur (silerni qandaq jazalaydighanliqimni) uzaqqa qalmay bilisiler[123]. silerning qolunglarni, putunglarni choqum ong ـ chep qilip (ong qolunglar bilen sol putunglarni yaki sol putunglar bilen ong qolunglarni) choqum késimen, andin hemminglarni choqum dargha ésip öltürimen»[124]. séhirgerler éytti: «biz, elwette, perwerdigarimizning dergahigha qaytquchilarmiz[125]. sen bizni peqet perwerdigarimizning bizge nazil qilghan ayetlirige iman éytqanliqimiz üchünla eyiblewatisen, perwerdigarimiz! bizge sewr ata qilghin, bizni musulman pétimizche qebzi roh qilghin»[126]. pirewn qewmining chongliri (pirewnge): «musa bilen uning qewmini zémnida pitne ـ pasat tughdurushqa, séni we séning ilahliringni tashlashqa qoyuwétemsen?» dédi. pirewn: «ularning balilirini öltürimiz, ayallirini bolsa (xizmetke sélishqa) qaldurup qoyimiz, biz elwette ularning üstidin hökümranliq qilimiz» dédi[127]. musa öz qewmige: «allahtin medet tilenglar, sewr qilinglar, yer yüzi heqiqeten allahning mülkidur, (allah) uninggha bendiliridin özi xalighan kishilerni waris qilidu؛ yaxshi aqiwet teqwadarlargha mensup» dédi[128]. ular: «sen bizge kélishtin burunmu, kelgendin kéyinmu haman xarlinip kelduq» dédi. musa: «perwardigaringlarning düshmininglarni halak qélishi, (misir) zéminida ularning ornigha silerni dessitishi, silerning qandaq ish qilidighanliqinglargha qarishi muheqqeqtur» dédi[129]. allahqa qesemki, biz heqiqeten pirewn we uning tewelirining ibret élishliri üchün, ularni qehetchilik bilen, méwilirining hosulini kémeytiwétish bilen siniduq[130].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر