peqet ziyan tartquchi qewmla allahning mekridin qorqmaydu

(peyghemberlirini inkar qilghanliqtin halak qilinghan) sheherlerning ahalisi iman éytqan we (kufridin, gunahlardin) saqlanghan bolsa idi, elwette, ularni asman ـ zéminning parawanliqlirigha muyesser qilattuq.

1327288
peqet ziyan tartquchi qewmla allahning mekridin qorqmaydu

peqet ziyan tartquchi qewmla allahning mekridin qorqmaydu

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 96 – 104 – ayetler.  (peyghemberlirini inkar qilghanliqtin halak qilinghan) sheherlerning ahalisi iman éytqan we (kufridin, gunahlardin) saqlanghan bolsa idi, elwette, ularni asman ـ zéminning parawanliqlirigha muyesser qilattuq, lékin ular (peyghemberlerni) inkar qildi, shunga ularni öz qilmishliri tüpeylidin halak qilduq[96]. (peyghemberlerni inkar qilidighan) sheherlerning ahalisi bizning azabimizning özlirige kéchisi (gheplette) uxlawatqanlirida kélishidin qorqmamdu[97]. sheherler ahalisi bizning azabimizning chüsh waqtida ـ ular oynap turghanlirida kélishidin qorqmamdu[98]. ular allahning mekridin (yeni ular tuyuqsiz turghanda allahning azab nazil qilishidin) qorqmamdu? peqet ziyan tartquchi qewmla allahning mekridin qorqmaydu[99]. zéminning ilgiriki igiliri (halak bolghan) din kéyin, (zémingha) waris bolghuchilarni, xalisaq, gunahi tüpeylidin halak qilidighanliqimiz, dillirini pichetliwétidighanliqimiz ulargha (yeni zémingha warisliq qilghuchilargha) ayan bolmidimu? ular (heq sözni) anglimaydu[100]. ashu sheherler (ahalisi) ning bezi xewerlirini (i muhemmed!) sanga hékaye qilip bérimiz, shek ـ shübhisizki, ularning peyghemberliri ulargha möjiziler élip kelgen idi, ular ilgiri (heqni) inkar qilghanliqliri üchün (u möjizilerge) iman éytmidi. allah kapirlarning dillirini ene shundaq péchetleydu[101]. ularning tolisining (rozimisaqta) bergen wedisige wapa qilidighanliqini bayqimiduq, ularning tolisining sheksiz pasiqlar (yeni allahning emr ـ permanidin bash tartquchilar) ikenlikini bayqiduq[102]. mezkuz peyghemberlerdin kéyin, musani möjizilirimiz bilen, (misirning musa zamanidiki padishahi) pirewnge we uning qewmining chonglirigha (peyghember qilip) ewettuq, ular bu möjizilerni inkar qildi, buzghunchiliq qilghuchilarning aqiwitining qandaq bolidighanliqigha qarighin[103]. musa éytti: «i pirewn! men heqiqeten alemlerning perwerdigari ewetken peyghembermen[104].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر