i adem baliliri! yenglar, ichinglar, israp qilmanglar

allah israp qilghuchilarni heqiqeten yaqturmaydu.

1298901
i adem baliliri! yenglar, ichinglar, israp qilmanglar

i adem baliliri! yenglar, ichinglar, israp qilmanglar

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 31 – 37 – ayetler. i adem baliliri! her namaz waqtida (yaki tawap waqtida ewritinglarni setri qilip turidighan) kiyiminglarni kiyinglar, yenglar, ichinglar, israp qilmanglar, allah israp qilghuchilarni heqiqeten yaqturmaydu[31]. éytqinki, «allah bendiliri üchün yaratqan libaslarni, shérin, pak riziqlarni kim haram qildi?» éytqinki, ‹‹ular bu dunyada möminler üchün yaritilghan (gerche ulargha kuffarlar shérik bolsimu), axirette bolsa möminlergila xastur». (allahning bir we shériki yoq ikenlikini bilidighan qewm üchün ayetlerni mushundaq tepsiliy bayan qilimiz[32]. (i muhemmed! ulargha) éytqinki, «perwerdigarim ashkara we yoshurun yaman ishlarning hemmisini, gunahlarni, (kishilerge) naheq chéqilishni, (allahning shériki bolushqa) allah héchqandaq delil chüshürmigen nersilerni allahqa shérik keltürüshni, özünglar bilmeydighan nersilerni allah namidin qalaymiqan sözleshni haram qildi››[33]. (peyghemberlirini inkar qilghan) her bir ümmetning (halak bolidighan) mueyyen waqti bolidu, (halak bolidighan) waqti yetkende, ular birdemmu ilgiri ـ kéyin bolmaydu (yeni derhal halak bolidu)[34]. i adem baliliri! ichinglardin méning ayetlirimni silerge bayan qilip béridighan peyghemberlirim kelgende, teqwadarliq qilghan we (emelini) tüzetkenlerge (kelgüsidin) ghem qilish, (ketkenge) qayghurush yoqtur[35]. bizning ayetlirimizni inkar qilghanlar, uninggha iman éytishqa gedenkeshlik qilghanlar dozax ehlidur, ular hemishe dozaxta qalghusidur[36]. allahqa yalghan chaplighan yaki uning ayetlirini inkar qilghanlardinmu zalim kishi barmu? ular lewhulmehpuzda yézilghan (riziqtin +we ejeldin) öz nésiwisini köridu, hetta bizning perishtilirimiz ularning janlirini élish üchün kelgendimu, ulargha: ‹‹allahni qoyup ibadet qilghan mebudliringlar qeyerde?›› deydu, ular: ‹‹ular bizdin ghayib bolup ketti›› deydu. ular kapir bolghanliqlirigha özlirining ziyinigha guwahliq béridu (yeni kapir bolghanliqlirigha iqrar qilidu)[37].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر