perwerdigaringlar teripidin silerge nazil qilinghan qurangha egishinglar

allahni qoyup, (jinlardin we insanlardin bolghan, silerni azduridighan) dostlargha egeshmenglar, siler wez ـ nesihetni az qobul qilisiler.

1278027
perwerdigaringlar teripidin silerge nazil qilinghan qurangha egishinglar

perwerdigaringlar teripidin silerge nazil qilinghan qurangha egishinglar

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 1 – 1 – ayetler. nahayiti shepqetlik we méhriban allahning ismi bilen bashlaymen.

elif, lam, mim, sad[1]. (i muhemmed! kapirlarni) agahlandurushung üchün, möminlerge wez ـ nesihet qilishing üchün, bu kitab (yeni quran) sanga nazil qilindi, uningdin (yeni uni tebligh qilishta qewmingning uni inkar qilishidin ensirep) yüriking siqilmisun[2]. (i insanlar!) siler perwerdigaringlar teripidin silerge nazil qilinghan kitabqa (yeni qurangha) egishinglar, allahni qoyup, (jinlardin we insanlardin bolghan, silerni azduridighan) dostlargha egeshmenglar, siler wez ـ nesihetni az qobul qilisiler[3]. biz nurghun sheher (ahalisi) ni halak qilduq, bizning azabimiz ulargha kéchisi yaki chüshlüki uxlawatqan chaghlirida keldi[4]. bizning azabimiz kelgen chaghda, ularning chekken peryadi: biz heqiqeten zalim iduq, déyishtinla ibaret boldi[5]. biz elwette peyghember ewetilgen ümmetlerdin (peyghemberler tebligh qildimu? siler qandaq jawab berdinglar? dep) soraymiz, peyghemberlerdinmu elwette (allah tapshurghan wezipini ada qildinglarmu? dep) soraymiz[6]. (qiyamet küni ularning ehwalini) ulargha heqiqiy bilish asasida éytip bérimiz, biz ulardin ayrilmighan iduq (yeni ularning hemme ehwalidin xewerdardurmiz)[7]. bu künde bendilerning (yaxshi yaman emellirining) ölchinidighanliqi heqtur. yaxshi emelliri éghir chiqqanlar nijat tapquchilardur[8]. yaxshi emelliri yénik chiqqanlar bizning ayetlirimizni inkar qilghanliqliri tüpeylidin özlirige ziyan salghuchilardur[9]. shübhisizki, silerni zéminda yerleshtürduq, zéminda silerge turmush lazimetliklirini peyda qilduq, (silerge perwerdigaringlarning mushundaq németliri bar turuqluq uninggha) nahayiti az shükür qilisiler[10]. shübhisizki biz silerni yarattuq, andin silerni shekilge kirgüzduq, andin perishtilerge: «siler ademge (hörmet bildürüsh yüzisidin) sejde qilinglar›› déduq, iblistin bashqisi sejde qildi. u sejde qilghuchilardin bolmidi[11].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر