iman éytip yaxshi ish qilmighanlarning éytqan imani esqatmaydighan kün

perwerdigaringning bezi alametliri kelgen künde ilgiri iman éytmighanlarning yaki iman éytip yaxshi ish qilmighanlarning éytqan imani paydisiz bolidu.

1273727
iman éytip yaxshi ish qilmighanlarning éytqan imani esqatmaydighan kün

ular peqet (ölüm) perishtilirining yaki perwerdigaringning yaki perwerdigaringning (quyashning meghribtin chiqishidin ibaret) bezi alametlirining kélishinila kütidu. perwerdigaringning bezi alametliri kelgen künde ilgiri iman éytmighanlarning yaki iman éytip yaxshi ish qilmighanlarning éytqan imani paydisiz bolidu. «(siler özünglargha kélidighan ishlarni) kütünglar, bizmu elwette kütimiz» dégin[158]. dinida bölgünchilik qilip türlük pirqilerge ayrilghanlardin sen ada ـ judasen؛ ularning ishi peqet allahqila xastur (yeni allahning bashqurushididur), kéyin (yeni axirette) allah ularning qilmishlirini özige éytip béridu[159]. birer yaxshiliq qilghan adem on hesse artuq sawabqa ige bolidu, birer yamanliq qilghan ademge peqet uning yamanliqigha barawerla jaza bérilidu, ulargha zulum qilinmaydu[160]. (i muhemmed! bu mushriklargha) éytqinki, «perwerdigarim méni toghra yolgha yeni toghra dingha, batil dinlardin toghra dingha buralghan ibrahimning dinigha bashlidi, ibrahim mushriklardin emes idi»[161]. (i muhemmed!) éytqinki, «méning namizim, qurbanliqim, hayatim we mamatim (dunyada qilghan yaxshiliqlirim we taet ـ ibadetlirim) alemlerning perwerdigari allah üchündur[162]. allahning shériki yoqtur, men mushuninggha (yeni yalghuz allahqila xalis ibadet qilishqa) buyruldum, men musulmanlarning ewwilimen»[163]. (i muhemmed!) éytqinki, «allah hemme nersining perwerdigari tursa, uningdin bashqa perwerdigar telep qilamdimen?» her adem özi qilghan gunahqa özi jawabkar, bir gunahkar adem bashqa ademning gunahigha jawabkar emes (yeni bir ademning gunahi bilen bashqa bir adem jazagha tartilmaydu). kéyin perwerdigaringlarning dergahigha qaytisiler, siler detalash qilishqan heq bilen naheqni u silerge éytip béridu[164]. allah silerni (ötkenki ümmetlerning) orunbasarliri qildi, allah silerni bergen némitige shükür qilsun dep, bezinglarni bezinglardin birqanche derije yuqiri qildi, perwerdigaring (asiyliq qilghuchilardin) elwette téz hésab alghuchidur, (itaet qilghuchilarni) elwette meghpiret qilghuchidur, (ulargha) nahayiti méhribandur[165].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر