perwerdigaringlar (qilmishinglar üchün, silerni aldirap jazalimighanliqtin) keng rehmet igisidur

(allahning rehmitige meghrur bolmanglarki) allahning azabi gunahkar qewmdin qayturulmaydu.

1257763
perwerdigaringlar (qilmishinglar üchün, silerni aldirap jazalimighanliqtin) keng rehmet igisidur

perwerdigaringlar (qilmishinglar üchün, silerni aldirap jazalimighanliqtin) keng rehmet igisidur

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 147 – 151 - ayetler (i muhemmed!) eger ular (yeni yehudiylar) séni inkar qilsa, sen: «perwerdigaringlar (qilmishinglar üchün, silerni aldirap jazalimighanliqtin) keng rehmet igisidur, (allahning rehmitige meghrur bolmanglarki) allahning azabi gunahkar qewmdin qayturulmaydu» dégin[147]. mushriklar: «eger allah xalisa idi, biz we ata ـ bowilirimiz shérik keltürmeyttuq we héch nersini haram qilmayttuq» deydu. ulardin burunqi kishiler taki (bizning azabimiz nazil bolup) azabimizni tétighangha qeder (özlirining peyghemberlirini) mushundaq (yeni mushriklar séni inkar qilghandek) inkar qilghan idi. (ulargha) éytqinki, «sözünglarning rastliqigha pakitinglar bolsa, bizge chiqirip körsitinglar, siler peqet gumanghila asaslinisiler, allahqa peqet yalghanni chaplaysiler»[148]. (i muhemmed!) éytqinki, «(silerning pakitinglar bolmisa) allahning éniq pakiti bar, eger u xalisa hemminglarni, elwette, hidayet qilatti»[149]. (i muhemmed! ulargha) «allah buni haram qildi, dep guwahliq béridighan guwahchiliringlarni chaqirip kélinglar» dégin, eger ular (hazir bolup yalghandin) guwahliq berse, ulargha qoshulup guwahliq bermigin (chünki u pütünley yalghandur). bizning ayetlirimizni inkar qilghan we axiretke ishenmeydighanlarning nepsi xahishlirigha egeshmigin, ular perwerdigaringgha shérik keltüridu[150]. éytqinki, «siler kélip (anglanglar), allah haram qilghan nersilerni silerge oqup bérey: siler allahqa héch nersini shérik keltürmenglar, ata ـ ananglargha yaxshiliq qilinglar, namratliqtin qorqup balanglarni öltürmenglar, biz ulargha we silerge riziq bérimiz, ashkara we yoshurun yaman ishlargha yéqin kelmenglar, allahning emrige xilapliq qilip (naheq) adem öltürmenglar, heqliq rewishte öltürüsh buningdin mustesna. silerning chüshinishinglar üchün, allah silerge bu ishlarni tewsiye qilidu[151].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر