allah zalim qewmni hidayet qilmaydu

kishilerni azdurush üchün, bilmey turup allah namidin yalghan éytqan ademdinmu zalim kishi barmu?

1238251
allah zalim qewmni hidayet qilmaydu

allah zalim qewmni hidayet qilmaydu

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 143 – 146 – ayetler. (allah silerge yéyish halal qilinghan) sekkiz xil chaharpayni yaratti: qoydin ikki (qochqar we saghliq), öchkidin ikki (téke we urghachi). (i muhemmed! mushriklargha) éytqinki, «allah (qoy bilen öchkidin) ikki erkekni haram qildimu? yaki ikki chishinimu weyaki ikki chishining qorsiqidiki qoza bilen oghlaqnimu? eger (siler allah bularni bizge haram qildi dégen sözünglarda) rastchil bolsanglar, qéni manga bilip éytip béringlar!»[143]. (allah silerge) tögidin ikkini (yeni erkek bilen chishini), kalidin ikkini (yeni erkek bilen chishini) yaratti, (mushriklargha) éytqinki, «allah ikki erkekni haram qildimu? yaki ikki chishinimu weyaki ikki chishining qorsiqidiki botilaq bilen mozaynimu? yaki allah buni silerge tewsiye qilghan chaghda siler hazirmidinglar? kishilerni azdurush üchün, bilmey turup allah namidin yalghan éytqan ademdinmu zalim kishi barmu? shübhisizki, allah zalim qewmni hidayet qilmaydu»[144]. (i muhemmed! mekke kuffarlirigha) éytqinki, sanga wehyi qilinghan ehkamlar ichide, özi ölüp qalghan nerse yaki éqip chiqqan qan weyaki choshqa göshi ـ choshqa nijis yémekliklerge adetlengenliki üchün choshqa göshi paskinidur ـ we allahtin gheyriyning ismi éytilip boghuzlanghan gunah maldin gheyrini herqandaq adem üchün haram körmeymen. kimki ulardin (yuqiriqi haram qilinghan nersilerdin) nailaj we ixtiyarsiz halda hayatini saqlap qalghudek yése (héch gunah bolmaydu), chünki perwerdigaring meghpiret qilghuchidur, (bendilirige) méhribandur[145]. yehudiylargha tom tuyaqliq (yeni töge, tögiqushqa oxshash acha tuyaqliq bolmay tom tuyaqliq bolghan) haywanlarning hemmisini haram qilduq, ulargha kala, qoylarning dümbisidiki yaki ücheyliridiki yaki söngikige chaplishiqliq yaghliridin bashqa yaghlirini haram qilduq, bu ularning (peyghemberlerni öltürüsh, jazane qilish, kishilerning mal ـ mülkini naheq yewélish qatarliq) zulumliri tüpeylidin, ulargha bergen jazayimizdur, biz elwette (bergen xewerlirimizde) rastchilmiz[146].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر