allah zalimlarni obdan bilidu

barche höküm allahqa xas, allah heq höküm qilidu, allah höküm qilghuchilarning yaxshisidur.

1044920
allah zalimlarni obdan bilidu

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 52 – 58 – ayetler.  allahning raziliqini dep etigende, axshamda perwerdigarigha ibadet qilidighanlarni (yéningdin) qoghliwetmigin, ularning hésabidin sanga héch nerse yüklenmeydu (yeni ularning qilmishliri üchün sen jawabkarliqqa tartilmaysen). séning hésabingdinmu ulargha héch nerse yüklenmeydu, ularni qoghliwetseng, zalimlardin bolup qalisen[52]. ularning: «allah arimizdin (hidayet qilish bilen) inam qilghan kishiler mushularmu?» déyishliri üchün, ularni bir ـ biri bilen mushundaq siniduq (yeni péqir, ajiz kishilerni iman éytquzush bilen, bay, chong kishilerni siniduq). allah shükür qilghuchilarni obdan bilidu emesmu? (yeni shükür qilghuchilarni allah hidayet qilidu)[53]. bizning ayetlirimizge iman éytqanlar yéninggha kelgen chaghda: «silerge amanliq bolsun, perwerdigaringlar (bendilirige) rehmet qilishni (éhsan qilish yüzisidin) öz üstige aldi, silerdin kimki bilmestin birer yamanliq qilip qoyup, andin kéyin tewbe qilsa we (emelini) tüzise, allah elwette uninggha meghpiret qilidu we rehim qilidu» dégin[54]. (bu süride mushriklarning gumrahliqini körsitidighan delillerni bayan qilghinimizdek) gunahkarlarning yoli ashkara bolsun üchün, ayetlirimizni roshen bayan qilimiz[55]. (i muhemmed! mushriklargha) éytqinki, «siler allahni qayrip qoyup ibadet qilghan butlargha ibadet qilishtin men heqiqeten meni qilindim». éytqinki, «men silerning nepsi xahishinglargha egeshmeymen, bolmisa men azghan bolimen we hidayet tapquchilardin bolalmay qalimen»[56]. éytqinki, «heqiqeten men perwerdigarim teripidin nazil bolghan roshen delilge (yeni qurangha we wehige) asaslinimen, halbuki, siler uni inkar qildinglar, siler baldur yüz bérishini telep qilghan azab méning igidarchiliqimda emes, barche höküm allahqa xas, allah heq höküm qilidu, allah höküm qilghuchilarning yaxshisidur»[57]. éytqinki, «siler baldur yüz bérishini telep qilghan azab méning qolumdin kelse idi, u chaghda men bilen silerning aranglardiki ish choqum höküm qilinip bolghan bolatti (yeni silerdin aram tépish üchün, silerni halak qilghan bolattim)». allah zalimlarni obdan bilidu[58].


خەتكۈچ: #allah , #zalim , #zalimlar , #höküm

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر