möminlerge (kelgüsidin) ghem qilish, (ketkenge) qayghurush yoqtur

möminlerdin, yehudiylardin, perishtilerge we yultuzlargha choqunghuchilardin, nasaralardin allahqa we axiret künige iman éytqan we yaxshi emel qilghanlargha (kelgüsidin) ghem qilish, (ketkenge) qayghurush yoqtur.

986540
möminlerge (kelgüsidin) ghem qilish, (ketkenge) qayghurush yoqtur

türkiye awazi radiyosi: maide sürisi, 69 – 75 – ayetler. möminlerdin, yehudiylardin, perishtilerge we yultuzlargha choqunghuchilardin, nasaralardin allahqa we axiret künige iman éytqan we yaxshi emel qilghanlargha (kelgüsidin) ghem qilish, (ketkenge) qayghurush yoqtur[69]. biz beni israildin heqiqeten chin ehde alduq. ulargha (dinning ishlirini bayan qilip bérish üchün) peyghemberlerni ewettuq, ulargha herqachan birer peyghember ular yaqturmaydighan ehkamni élip kelse, (ular peyghemberlerning) bir bölükini yalghanchi qildi, bir bölükini öltürdi[70]. ular, (biz israil ewladi peyghemberlerni öltürüsh bilen) azabqa duchar bolmaymiz, dep oylidi. ular kor boldi (yeni heqiqetni körmidi), ular gas boldi (yeni heqiqetni anglimidi), andin kéyin (ular tewbe qildi), allah ularning tewbisini qobul qildi. andin ularning nurghuni yene (heqni körüshtin) kor boldi, yene (pend ـ nesihet anglashtin) gas boldi, allah ularning qiliwatqan ishlirini körüp turghuchidur[71]. shübhisizki, allah meryemning oghli isadur, dégüchiler kapir boldi, isa: «i beni israil! méning perwerdigarim we silerning perwerdigaringlar bolghan allahqa ibadet qilinglar, kimki allahqa shérik keltüridiken (yeni allahtin gheyriyge ilah dep étiqad qilidiken), allah uninggha jennetni haram qilidu, uning jayi dozax bolidu, zalimlargha héchbir medetkar (yeni allahning azabidin qutuldurghuchi) bolmaydu» dédi[72]. allah üch ilahning biridur, dégüchiler sheksiz kapir boldi. bir ilahtin bashqa héch ilah yoqtur. eger ular éytiwatqan sözliridin qaytmisa, ularning ichidiki kapir bolghanlar (dunya we axirette) qattiq azabqa qalidu[73]. ular allahqa tewbe qilmamdu? allahtin meghpiret telep qilmamdu? allah (tewbe qilghuchilargha) nahayiti meghpiret qilghuchidur, nahayiti méhribandur[74]. meryem oghli isa peqet (ötken peyghemberlerge oxshash) peyghemberdur, uningdin ilgiri nurghun peyghemberler ötken, uning anisi nahayiti rastchil xotundur, u ikkisi tamaq yeytti (yeni ularmu bashqa mexluqlargha oxshashla gösh, söngek, tomur we peylerdin terkib tapqan idi). ulargha (yeni ularning étiqadining batilliqigha) ayetlirimizni qandaq bayan qilidighanliqimizgha qarighin؛ andin ularning heqtin qandaq bash tartqanliqigha qarighin[75].


خەتكۈچ: #möminler , #allah , #axiret , #ghem , #qayghurush

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر