allahning iradisi bilen az jamae köp jamae üstidin ghelibe qilidu

i möminler! soda ـ sétiq, dostluq we (allahning iznisiz) shapaet bolmaydighan küni (yeni qiyamet küni) yitip kélishtin burun, silerge biz riziq qilip bergen mal ـ mülüklerdin (yaxshiliq yollirigha) serp qilinglar.

679816
allahning iradisi bilen az jamae köp jamae üstidin ghelibe qilidu

türkiye awazi radiyosi: beqere sürisi, 248 – 256 – ayetler.ulargha peyghembiri éyttiki: «uning padishahliqining alamiti shuki, silerge bir sanduq kélidu, uningda rebbinglar teripidin silerni teskin tapquzidighan nerse we musaning, harunning teweliri qaldurup ketken nersiler (yeni musaning hasisi, kiyimi we tewrat yézilghan bezi taxtilar) qachilanghan bolidu, uni perishtiler kötürüp kélidu. eger (allahqa we axiret künige ishinidighan) bolsanglar, buningda (yeni tabutning nazil bolushida allahning talutni silerge padishahliqqa tallighanliqigha) elwette siler üchün (roshen) alamet bar»[248]. talut eskerliri bilen (beytulmuqeddestin) ayrilghan chaghda: «allah silerni bir derya bilen sinaydu, kimki uningdin ichidiken, u manga tewe emes, kimki derya süyini tétimaydiken, u heqiqeten manga tewedur, uningdin (ussuzluqini biraz bésish üchün) ichken adem (buyruqqa xilapliq qilghan bolmaydu)» dédi. ularning ichidiki azghina kishidin bashqa hemmisi uningdin ichti. talut we uninggha iman éytqan kishiler deryadin ötken chaghda (düshmenning köplükini körüp qorqunchqa chüshüp, ularning bir pirqisi): «bügün biz jalut we uning eskerliri bilen urushushqa taqet keltürelmeymiz» dédi. (talutning teweliridin) allahqa mulaqat bolushqa étiqad qilidighanlar: «allahning iradisi bilen az jamae köp jamae üstidin ghelibe qilidu» dédi. allah chidamliq körsetküchiler bilen billidur[249]. ular jalut we uning eskerliri bilen uchrashqan chaghda: «perwerdigarimiz! qelbimizni chidamliqliq bilen toldurghin, qedemlirimizni (urush meydanida) sabatliq qilghin, kapir qewmge qarshi bizge yardem bergin» dédi[250]. möminler allahning iradisi bilen kapirlarni meghlup qildi, dawud jalutni öltürdi. allah dawudqa seltenetni, hékmetni (yeni peyghemberlikni) berdi. uninggha xalighan nersilirini (yeni paydiliq ilimlerni) bildürdi. allah insanlarning bezisini bezisi bilen mudapie qilip turmisa (yeni küchlük tajawuzchigha uningdinmu küchlük bolghan birsini apiride qilmisa) idi, yer yüzi elwette pasatqa aylinatti (yeni xarabliqqa yüzlinetti), lékin allah (yamanliqni üstünlükke ige qilmasliq bilen) pütün jahan ehlige merhemet qilghuchidur[251]. bu allahning ayetliridurki, uni biz sanga toghra rewishte oqup bérimiz. (i muhemmed!) sen elwette (allahning dewitini yetküzüsh üchün ewetilgen) peyghemberlerning birisen[252]. ene shu peyghemberlerning bezisini bezisidin üstün qilduq؛ allah ularning bezisi (yeni musa eleyhissalam) bilen sözleshti we bezisining (yeni muhemmed eleyhissalamning) derijisini yuqiri kötürdi. meryem oghli isagha (ölüklerni tirildürüsh, gachilarni, beres késilini saqaytishqa oxshash) roshen möjizilerni ata qilduq. uni rohulqudus (yeni jibriil eleyhissalam) bilen küchlendürduq. eger allah xalighan bolsa idi, ulardin kéyin kelgen ümmetler ulargha roshen deliller kelgendin kéyin özara urushmas idi, lékin ular ixtilap qilishti, bezisi iman éytti, bezisi kapir boldi. eger allah xalighan bolsa idi, ular özara urushmas idi, lékin allah xalighinini qilidu[253]. i möminler! soda ـ sétiq, dostluq we (allahning iznisiz) shapaet bolmaydighan küni (yeni qiyamet küni) yitip kélishtin burun, silerge biz riziq qilip bergen mal ـ mülüklerdin (yaxshiliq yollirigha) serp qilinglar. kufrani német qilghuchilar (özlirige) zulum qilghuchilardur[254]. bir allahtin bashqa héch ilah yoqtur؛ allah hemishe tiriktur, hemmini idare qilip turghuchidur؛ u mügdep qalmaydu, uni uyqu basmaydu؛ asmanlardiki we zémindiki hemme nerse allahning (mülki) dur؛ allahning ruxsitisiz kimmu allahning aldida shapaet qilalisun؛ allah ularning aldidiki (yeni dunyada qilghan), keynidiki (yeni ular üchün axirette teyyarlighan) ishlarning hemmisini bilip turidu؛ ular allahning melumatidin (allah) ulargha bildürüshni xalighan nersilerdin (yeni peyghemberlerning tili arqiliq bildürgen nersilerdin) bashqa héch nersini bilmeydu, allahning kursi (melumati) asmanlarni we zéminni öz ichige alidu. asman ـ zéminni saqlash uninggha éghir kelmeydu. u yuqiri mertiwiliktur, hemmidin ulughdur[255]. dinda (uninggha kirishke) zorlash yoqtur, hidayet gumrahliqtin éniq ayrildi, kimki taghut (yeni allahtin bashqa barche mebud) ni inkar qilip, allahqa iman éytidiken, u sunmas, mehkem tutqini tutqan bolidu, allah (bendilirining sözlirini) anglap turghuchidur, (ishlirini) bilip turghuchidur[256].

 مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر