shéir yurti istanbul

yüz ming köz bilen nezer tashlaymen sanga, ey istanbul!