تۈركىيەدە بىر ئىت ئىگىسى بىلەن پاراشوتتا ساياھەت قىلدى

ئاسماندا ناھايىتى خاتىرجەم كۆرۈنگەن بۇ ئىت، مۇغلادا ئىگىسى بىلەن بىللە پاراشوتتا ساياھەت قىلدى.