ئەركىن سۈرىيە ئارمىيەسى ئەلبابقا قاراپ ئىلگىرىلىمەكتە

ئەركىن سۈرىيە ئارمىيەسى ئەلبابنىڭ ناھىيە مەركىزىگە قاراپ ئىلگىرىلىمەكتە.