سەئۇدى ئەرەبىستان پادىشاھىنىڭ رۇسىيە زىيارىتىدىن كۆرۈنۈشلەر

سەئۇدى ئەرەبىستان پادىشاھى سەلمان بىن ئابدۇلئەزىز ئەسسۇئۇدنىڭ رۇسىيە زىيارىتىدىن كۆرۈنۈشلەر.