musapirlarni xatirilesh üchün simwolluq qebre tashliri ornitildi

musapirlarni xatirilesh üchün «dunya musapirlar küni» de simwolluq qebre tashliri ornitildi.