iman éytqan we yaxshi emellerni qilghanlarning qarargahi jennet bolidu

(u) ularning qilghan emellirini mukapatlash yüzisidin ular üchün teyyarlanghan jaydur.

1913946
iman éytqan we yaxshi emellerni qilghanlarning qarargahi jennet bolidu

iman éytqan we yaxshi emellerni qilghanlarning qarargahi jennet bolidu

türkiye awazi radiyosi: sejde sürisi, 11 - 20  - ayetler. éytqinki, «silerning (jéninglarni élishqa) muekkel qilinghan perishte silerning jéninglarni alidu, andin perwerdigaringlarning dergahigha qayturulisiler»[11]. eger sen gunahkarlarning perwerdigarining dergahida bashlirini sanggilitip turghanliqini köridighan bolsang (elwette qorqunchluq haletni körgen bolatting), ular éytidu: «perwerdigarimiz! (ishning heqiqitini) körduq, angliduq. bizni yaxshi emel qilish üchün (dunyagha) qayturghin, biz (emdi) heqiqeten (séning wedengning heq ikenlikige) ishengüchilermiz»[12]. eger biz xalisaq, her bir kishige elwette hidayet bérettuq, lékin méning (gunahkarlarni azab qilishtin ibaret) hökmim békip ketti. men choqum jinlar we insanlar (yeni ularning gunahkarliri) ـ hemmisi bilen jehennemni toldurimen[13]. (ehli dozaxqa éytilidu) «mushu kündiki uchrishishinglarni untup qalghanliqinglar üchün (bu xorlighuchi azabni) tétinglar, biz heqiqeten silerni untuduq, qilmishinglar tüpeylidin menggülük azabni tétinglar»[14]. bizning ayetlirimizge heqiqeten shundaq kishiler iman éytiduki, ulargha shu ayetler bilen wez ـ nesihet qilinsa (allahning ayetlirini ulughlash yüzisidin allahqa) sejde qilghan halda yiqilidu, perwerdigarigha tesbih éytidu, hemdu éytidu. ular (perwerdigarining taet ـ ibaditidin) chongchiliq qilip bash tartmaydu[15]. ularning yanliri orun ـ körpidin yiraq bolidu (yeni ular kéchisi ibadet qilip az uxlaydu), ular perwerdigarining (azabidin) qorqup, (rehmitini) ümid qilip uninggha dua qilidu, ulargha biz riziq qilip bergen nersilerdin (yaxshiliq yollirigha) serp qilidu[16]. ularning qilghan emellirige mukapat yüzisidin allahning huzurida saqlanghan we ularni xushal qilidighan katta németni héchkim bilmeydu[17]. mömin adem pasiq ademge oxshamdu? ular (axiretlik sawabta) barawer emes[18]. iman éytqan we yaxshi emellerni qilghanlargha kelsek, ularning qarargahi jennet bolidu, (u) ularning qilghan emellirini mukapatlash yüzisidin ular üchün teyyarlanghan jaydur[19]. allahning itaitidin chiqqanlargha kelsek, ularning jayi dozax bolidu, her qachan ular dozaxtin chiqmaqchi bolsa, ular dozaxqa qayturulidu. ulargha: «siler inkar qilghan dozaxning azabini tétinglar» déyilidu[20].


خەتكۈچ: #mömin , #qarargah , #jennet , #iman

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر