(bu) kitab (yeni quran) ning alemlerning perwerdigari teripidin nazil qilinghanliqida héch shek yoqtur

mushriklar: «muhemmed uni özi toqudi» deydu. hergiz undaq emes, belki u sendin ilgiri héchqandaq bir peyghember kelmigen bir qewmni hidayet tapsun dep, ularni agahlandurushung üchün, perwerdigaring teripidin kelgen heqiqettur.

1911187
(bu) kitab (yeni quran) ning alemlerning perwerdigari teripidin nazil qilinghanliqida héch shek yoqtur

(bu) kitab (yeni quran) ning alemlerning perwerdigari teripidin nazil qilinghanliqida héch shek yoqtur

türkiye awazi radiyosi: sejde sürisi, 1 - 10 - ayetler. nahayiti shepqetlik we méhriban allahning ismi bilen bashlaymen.

elif, lam, mim[1]. (bu) kitab (yeni quran) ning alemlerning perwerdigari teripidin nazil qilinghanliqida héch shek yoqtur[2]. mushriklar: «muhemmed uni özi toqudi» deydu. hergiz undaq emes, belki u sendin ilgiri héchqandaq bir peyghember kelmigen bir qewmni hidayet tapsun dep, ularni agahlandurushung üchün, perwerdigaring teripidin kelgen heqiqettur[3]. allah asmanlarni, zéminni we ularning arisidiki nersilerni alte künde yaratti, andin ersh üstide (özige layiq rewishte) qarar aldi. silerge allahtin bashqa héchqandaq ige yoq, shapaet qilghuchimu yoq (buni) pikir qilip (iman éytmamsiler?)[4]. allah asmandin zéminghiche bolghan (mexluqatining) ishlirini idare qilip turidu, andin u ishlar uzunluqi siler sanawatqan ming yildek kélidighan bir künde allahning dergahigha örleydu[5]. u (allah) yoshurunni we ashkarini bilgüchidur, ghalibtur. (bendilirige) nahayiti méhribandur[6]. u hemme nersini chirayliq (yeni hékmitige muwapiq, jayida) yaratti. deslepte insanni (yeni insanlarning atisi adem eleyhissalamni) laydin yaratti[7]. andin uning neslini erzimes suning jewhiri (yeni meniy) din yaratti[8]. andin uni rawurus yaritip, uninggha özige mensup rohni kirgüzdi (yeni janni kirgüzdi). yene siler üchün qulaqlarni, közlerni we yüreklerni yaratti, siler az shükür qilisiler[9]. ular: «yer astida yoqalghandin kéyin (yeni görde topigha aylinip ketkendin kéyin) rastla qayta yaritilamduq?» deydu, belki ular perwerdigarigha mulaqat bolushni inkar qilghuchilardur[10].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر