bir allahqa ibadet qilinglar

axiret künidin qorqunglar, yer yüzide buzghunchiliq qilip pitne ـ pasat térimanglar.

1866930
bir allahqa ibadet qilinglar

bir allahqa ibadet qilinglar

türkiye awazi radiyosi: enkebut sürisi, 29  - 36  - ayetler. siler heqiqeten liwate qilamsiler? yollarni tosup bulangchiliq qilamsiler? sorunliringlarda opochuq yaman ishlarni qiliwéremsiler?» uning qewmining jawabi: «eger sen rastchillardin bolsang, bizge allahning azabini keltürgin» déyishtinla ibaret boldi[29]. lut: «perwerdigarim! buzghunchi qewmge qarshi manga yardem bergin (yeni ularni halak qilip manga yardem bergin, ular buzghunchi exmeqler bolup, ularning tüzilishi ümid qilinmaydu, ular gumrahliqqa, buzuqchiliqqa chömüp ketken)» dédi[30]. elchilirimiz (yeni perishtiler) ibrahimgha (perzent bérilishtin ibaret) xush xewer élip kelgen chaghda, ular: «biz bu sheher ahalisini choqum halak qilimiz, uning ahalisi heqiqeten zalim idi» dédi[31]. ibrahim: «u sheherde lut barghu (yeni lutqa oxshash bir yaxshi peyghember turuwatqan sheher ahalisini qandaqmu halak qilisiler?)» dédi. perishtiler éytti: «bu sheherde bar kishilerni biz (yeni lutni we uninggha egeshken möminlerni) obdan bilimiz, uni we uning ayalidin bashqa kishilirini elwette qutuldurimiz, peqet ayali (kufrida qewmige hemnepes bolghanliqi üchün) qélip halak bolghuchilardin bolidu»[32]. bizning elchilirimiz lutqa kelgen chaghda, lut ularni qoghdap qalalmaydighanliqidin ensirep qayghurdi we yüriki siqildi, ular éytti: «sen qorqmighin we qayghurmighin, biz choqum séni we ayalingdin bölek kishiliringni choqum qutuldurimiz, peqet u qélip halak bolghuchilardin bolidu»[33]. bu sheherning ahalisi allahning itaitidin chiqqanliqliri üchün, ulargha biz choqum asmandin azab chüshürimiz[34]. chüshünidighan qewm üchün (ibret qilip) uningdin (yeni sheher xarabisining izliridin) roshen nishanni heqiqeten qaldurduq[35]. medyen (ahalisige) ularning qérindishi shueybni (peyghember qilip ewettuq), shueyb: «i qewmim! bir allahqa ibadet qilinglar, axiret künidin qorqunglar, yer yüzide buzghunchiliq qilip pitne ـ pasat térimanglar» dédi[36].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر