i muhemmed!) kitabta (yeni quranda) ismail (ning qisisi) ni bayan qilghin

u heqiqeten wediside rastchil, hem resul, hem peyghember idi.

1758723
i muhemmed!) kitabta (yeni quranda) ismail (ning qisisi) ni bayan qilghin

türkiye awazi radiyosi: meryem sürisi, 52 - 63 ayetler. uninggha biz tur téghining ong teripidin nida qilduq, uni biz munajat üchün (dergahimizgha) yéqinlashturduq[52]. uninggha biz merhemet qilip qérindishi harunni peyghember qilip berduq[53]. (i muhemmed!) kitabta (yeni quranda) ismail (ning qisisi) ni bayan qilghin, u heqiqeten wediside rastchil, hem resul, hem peyghember idi[54]. u ailisidikilerni namaz oqushqa, zakat bérishke buyruytti, perwerdigarining dergahida uning raziliqigha érishken idi[55]. kitabta (yeni quranda) idris (qisisi) ni bayan qilghin, u heqiqeten rastchil peyghember idi[56]. uni biz yuqiri orungha kötürduq[57]. allahning némitige érishken ene shu peyghemberler adem (eleyhissalam) ning neslidindur, biz nuh bilen bille kémige salghanlarning neslidindur, ibrahimning neslidindur, israil (yeni yequb eleyhissalam) ning neslidindur, biz (imangha) hidayet qilghan, (peyghemberlikke) tallighanlardindur, ulargha merhemetlik allahning ayetliri tilawet qilinghan chaghda sejde qilghan we yighlighan halda (zémingha) yiqilidu[58]. ular ketkendin kéyin (ularning) ornini basqan orunbasarlar namazni terk etti, nepsi - xahishlirigha egeshti, ular (qiyamette) gumrahliqning jazasini tartidu[59]. tewbe qilghan, iman éytqan we yaxshi emellerni qilghanlar buningdin mustesna, ene shularla jennetke kiridu, ularning (emellirining sawabidin) héch nerse kémeytilmeydu[60]. u daimiy turalghu bolghan, merhemetlik allah bendilirige wede qilghan, ular körmey turup (ishengen) jennetlerdur, allahning (jennet bilen qilghan) wedisi choqum ishqa ashidu[61]. ular jennette bihude söz anglimaydu, peqet (perishtilerning ulargha bergen) salaminila anglaydu, ular jennette etigen ـ axshamda (köngli tartqan yimek ـ ichmeklerdin) riziqqa ige bolup turidu[62]. bendilirimiz ichidiki teqwadarlargha biz miras qilip béridighan jennet ene shu[63].


خەتكۈچ: #jennet , #allah , #kitab , #quran , #ismail

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر