allah paktur

yette asman ـ zémin we ulardiki mexluqatlar allahni pak dep bilidu, (kainattiki) qandaqliki nerse bolmisun, allahni pak dep medhiyileydu (yeni allahning ulughluqini sözleydu).

1660632
allah paktur

türkiye awazi radiyosi: isra sürisi, 41 – 51 - ayetler. ularni ibret alsun dep (wez ـ nesihetni) quranda türlük shekilde bayan qilduq, (buning bilen) ular (heqiqeten) téximu yiraqlashmaqta[41]. mushriklar éytqandek, allah bilen birge yene bashqa ilahlar bolghan teqdirde ersh igisi ( allah üstidin) ghelibe qilish üchün elwette yol izdigen bolatti[42]. allah paktur, ularning bohtan sözliridin yüksek derijide aliydur[43]. yette asman ـ zémin we ulardiki mexluqatlar allahni pak dep bilidu, (kainattiki) qandaqliki nerse bolmisun, allahni pak dep medhiyileydu (yeni allahning ulughluqini sözleydu), lékin siler (tilinglar oxshash bolmighanliqi üchün) ularning medhiyisini sezmeysiler, allah heqiqeten (bendilirige) helimdur (yeni asiyliq qilghanlarni jazalashqa aldirap ketmeydu), (tewbe qilghuchilarni) meghpiret qilghuchidur[44]. (i muhemmed!) sen axiretke ishenmeydighan (mushriklargha) quranni oqughan chéghingda ular bilen séning arangda yoshurun perde peyda qilduq[45]. quranni chüshenmisun dep ularning dillirini perdiliduq, ularning qulaqlirini éghir qilduq, quranda yalghuz perwerdigaringni tilgha alsang, ular ürküp qéchip kétidu[46]. tilawitingge ularning néme üchün (yeni mesxire üchün) qulaq salidighanliqini biz obdan bilimiz, ular qiraitingni tingshighan chaghlirida (séning toghrangda) pichirlishidu, eyni waqitta zalimlar (möminlerge): «siler peqet séhirlengen ademgila egishiwatisiler» deydu[47]. ularning séning toghrangda (birdem séhriger, birdem shair we birdem mejnun dégendek) nurghun misallarni keltürgenlikige qarighin, ular (mushundaq bohtanlarni chaplash bilen) azdi, ular (hidayetke) yol tapalmaydu[48]. mushriklar: ‹‹biz quruq söngek we chirip topa bolup ketkendin kéyin choqum qayta tirilip yéngidin adem bolamduq?›› déyishidu[49]. siler tash yaki tömür yaki hayatliqni tesewwur qilish téximu qiyin bolghan bir nerse bolup ketsenglarmu (allah silerni tirildüridu) ular: ‹‹bizni kim tirildüridu?» deydu, «silerni deslepte yaratqan allah tirildüridu» dégin, ular sanga bashlirini lingshitip: ‹‹u qachan bolidu?›› déyishidu, (sen) ‹‹ümidki, u yéqinda bolidu›› dégin[50ـ51].  مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر