allah heqiqeten bendilirining (ehwalini, menpeitini) bilip turghuchidur

naheq adem öltürmenglarki, allah (naheq adem öltürüshni haram qildi), kimki naheq öltürülidiken, (qatildin qisas élish, ya diyet élish, ya kechürüm qilish) hoquqini öltürülgüchining igisining qolida qilduq.

1656216
allah heqiqeten bendilirining (ehwalini, menpeitini) bilip turghuchidur

türkiye awazi radiyosi: isra sürisi, 30 – 40 - ayetler. shübhisizki, séning perwerdigaring xalighan ademning rizqini keng qilidu, xalighan ademning rizqini tar qilidu, allah heqiqeten bendilirining (ehwalini, menpeitini) bilip turghuchidur, körüp turghuchidur[30]. kembeghelliktin qorqup baliliringlarni öltürmenglar . ularning we silerning rizqinglarni biz bérimiz, ularni öltürüsh heqiqeten chong gunahtur[31]. zinagha yéqinlashmanglar, chünki u qebih ishtur, yaman yoldur[32]. naheq adem öltürmenglarki, allah (naheq adem öltürüshni haram qildi), kimki naheq öltürülidiken, (qatildin qisas élish, ya diyet élish, ya kechürüm qilish) hoquqini öltürülgüchining igisining qolida qilduq, igisi qisas élishta chektin chiqip ketmisun (qatildin gheyrini öltürüsh, ya uning ezalirini késish, bir adem üchün ikki ademni öltürüsh qatarliq ishlarni qilmisun), (naheq öltürülgüchining) igisige allah heqiqeten medetkardur[33]. yétimning mélini taki u balaghetke yetkenge qeder (yétimge) eng paydiliq usulda teserrup qilinglar, ehdige wapa qilinglar, (qiyamet küni) ehde üstide (yeni ehdige wapa qilghan ـ qilmighanliq üstide) elwette soal ـ soraq qilinisiler[34]. siler (bashqilargha ashliq qatarliqlarni) ölchep bergende, toluq ölchenglar we tarazida tartip béringlar, bundaq qilish (silerge dunyada) yaxshidur, axiretlikinglar üchün téximu obdandur[35]. bilmeydighan nersengge egeshme (yeni bilmigenni bildim, körmigenni kördüm, anglimighanni anglidim déme), (insan qiyamet küni) qulaq, köz, dil (yeni sezgü ezaliri) ning qilmishliri üstide heqiqeten soal ـ soraq qilinidu[36]. sen zéminda meghrurane yürmigin, (hakawurluqtin ayighing bilen) yerni téshiwételmeysen, (herqanche gideygining bilen) égizlikte taghlargha tenglishelmeysen[37]. yuqiriqi (ish) larning hemmisi qebih bolup, allahning dergahida yamandur[38]. bular perwerdigaring sanga wehyi qilghan hékmetlerning bir qismidur, allahqa bashqa mebudni shérik qilmighin, bolmisa malamet qilinghan, (allahning rehmitidin) qoghlanghan halda jehennemge tashlinisen[39]. ejeba allah silerge oghullarni xas qilip, perishtilerni özining qizliri qiliwalghanmu?  heqiqeten siler chong sözni qiliwatisiler[40].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر