perwerdigaringlar dilinglardikini obdan bilgüchidur

eger siler yaxshi bolsanglar (yeni ata ـ ananglarni qaxshatquchi bolmisanglar, allah silerning xatalighinglarni kechüridu). allah heqiqeten tewbe qilip turghuchilarni meghfiret qilghuchidur.

1651788
perwerdigaringlar dilinglardikini obdan bilgüchidur

türkiye awazi radiyosi: isra sürisi, 18 – 29 - ayetler. biz dunyani közligenler ichidin xalighan ademge (uning xalighinini emes) bizning xalighinimizni bérimiz, andin uni (axirette) jehennem bilen jazalaymiz, jehennemge u xarlanghan, ( allahning rehmitidin) qoghlanghan halda kiridu[18]. kimki axiretni közleydiken we mömin bolup axiretke layiq emellerni qilidiken, mundaq ademlerning qilghan emeli (allahning dergahida) qobul bolidu[19]. bularning we ularning her ikkisige perwerdigaringning ata qilghinidin bérimiz. perwerdigaringning ata qilghini (héch ademdin) meni qilinmaydu[20], ularning bezisini bezisidin qandaq üstün qilghanliqimizgha qarighin, axiret derijiliridiki (perq) elwette téximu chongdur we üstünlük (jehettiki perq) ziyade chongdur[21]. allahqa bashqa mebudni (shérik) qilmighin, (undaq qilsang allahning dergahida) eyiblengen, (allahning yardimidin) mehrum bolghan halda (dozaxta hemishe) qalisen[22]. perwerdigaring peqet uning özigila ibadet qilishinglarni we ata ـ ananglargha yaxshiliq qilishinglarni tewsiye qildi, ularning biri, ya ikkilisi séning qol astingda bolup yashinip qalsa, ulargha ohoy démigin (yeni malalliqni bildüridighan shunchilik söznimu qilmighin), ularni düshkelimigin, ulargha hörmet bilen yumshaq söz qilghin[23]. ulargha kamaliy méhribanliqtin nahayiti kemter muamilide bolghin we: «i perwerdigarim! ular méni kichiklikimde terbiyiliginidek ulargha merhemet qilghin» dégin[24]. perwerdigaringlar dilinglardikini obdan bilgüchidur, eger siler yaxshi bolsanglar (yeni ata ـ ananglarni qaxshatquchi bolmisanglar, allah silerning xatalighinglarni kechüridu). allah heqiqeten tewbe qilip turghuchilarni meghfiret qilghuchidur[25]. tughqangha, miskinge, ibin ـ sebilge (xeyri ـ saxawettin) heqqini bergin, (pul ـ mélingni natoghra yollargha) israp qilmighin[26]. israp qilghuchilar heqiqeten sheytanlarning qérindashliridur, sheytan perwerdigarigha tolimu kufrani német qilghan idi[27]. eger sen perwerdigaringdin kütüwatqan merhemet nazil bolghandin kéyin andin ulargha xeyri ـ saxawet qilmaqchi bolsang (yeni qolungda ulargha béridighan bir nerse bolmisa), ulargha chirayliq gep qilghin[28]. qolungni boynunggha baghliwalmighin (yeni béxilliq qilmighin), qolungni tolimu échipmu etmigin (yeni israp qilmighin), (undaq qilsang pulsiz qélip) malametke, pushaymangha qalisen[29].


خەتكۈچ: #dunya , #axiret , #perwerdigar , #allah

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر