allah silerge riziq qilip bergen halal, shérin yémekliklerdin yenglar

eger allahqila ibadet qilidighan bolsanglar, allahning himmitige shükür qilinglar.

1636162
allah silerge riziq qilip bergen halal, shérin yémekliklerdin yenglar

türkiye awazi radiyosi: nehl sürisi, 112 – 118 - ayetler. allah mundaq bir misalni keltüridu: bir sheher (yeni mekke ahalisi) bolup, (eslide) tinch ـ xatirjem idi. uning rizqi terep ـ tereptin kengtasha kélip turatti, (uning ahalisi) allahning németlirige kufriliq qildi, allah ulargha qilmishliri tüpeylidin achliqning we qorqunchning elimini tétitti[112]. ulargha öz ichidin bir peyghember (yeni muhemmed eleyhissalam) keldi, uni ular inkar qildi. ulargha azab (yeni qattiqchiliq we oqubet) yüzlendi, ular (gunahlargha chömgenlik tüpeylidin) zalim idi[113]. allah silerge riziq qilip bergen halal, shérin yémekliklerdin yenglar, eger allahqila ibadet qilidighan bolsanglar, allahning himmitige shükür qilinglar[114]. allah silerge özi ölüp qalghan haywanni, qanni, choshqa göshini, allahtin gheyrining (yeni butlarning) nami éytilip boghuzlanghan haywanni yéyishni haram qildi. kimki ixtiyariche emes, ilajisizliqtin (yuqiriqi haram qilinghan nersilerdin) hayatini saqlap qalghudek miqdarda (yése) allah (uni) meghpiret qilghuchidur, (uninggha) köyüngüchidur[115]. aghzinglargha kelgen yalghanni sözlesh üchün (héchqandaq delilsiz) «bu halal, bu haram» démenglar, chünki (mundaqta) allah namidin yalghanni oydurghan bolisiler, allah namidin yalghanni oydorghuchilar heqiqeten (dunya we axirette) meqsitige érishelmeydu[116]. (ular dunyadin peqet) azghina behrimen bolidu, ular (axirette) qattiq azabqa duchar bolidu[117]. ilgiri sanga bayan qilghan nersilerni yalghuz yehudiylargha haram qilduq, (buning bilen) biz ulargha zulum qilmiduq, lékin ular özlirige özliri zulum qildi[118].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر