allahning ehdini ezimes nersige sétiwetmenglar

eger bilsenglar, allahning dergahidiki sawab siler üchün (pani dunyaning nersiliridin) artuqtur.

1622791
allahning ehdini ezimes nersige sétiwetmenglar

türkiye awazi radiyosi: nehl sürisi, 94 – 102 - ayetler. qediminglar (islam dinida) izchil bolghandin kéyin téyilip ketmeslik üchün, qesiminglarni öz aranglarda aldamchiliqning wasitisi qiliwalmanglar, (kishilerni) allahning yolidin tosqanliqinglar (yeni ehdige wapa qilishtin yüz örügenlikinglar) üchün azabni tétiysiler, (siler axirette dozaxta) chong azabqa qalisiler[94]. siler allahning ehdini ezimes nersige sétiwetmenglar؛ siler eger bilsenglar, allahning dergahidiki sawab siler üchün (pani dunyaning nersiliridin) artuqtur[95]. (i insanlar!) silerning ilkinglardiki nersiler tügeydu, allahning dergahidiki nersiler tügimestur. sewr qilghuchilargha, elwette, ularning qilghan emelidinmu yaxshiraq sawab bérimiz[96]. er ـ ayal möminlerdin kimki yaxshi emel qilidiken, biz uni elwette (dunyada qanaetchanliq, halal riziq we yaxshi emellerge muweppeq qilip) obdan yashitimiz, ulargha, elwette, qilghan emelidinmu yaxshiraq sawab bérimiz[97]. sen quran oqumaqchi bolghiningda, qoghlandi sheytanning (weswesisidin) allahqa séghinip panah tiligin[98]. shübhisizki, möminlerning we perwerdigarigha tewekkül qilghuchilar (yeni yölengüchiler) ning üstidin sheytan hökümranliq qilalmaydu (yeni perwerdigarigha chin yölengen möminlerge sheytanning weswesisi tesir qilalmaydu)[99]. sheytan peqet özini dost tutidighanlar we özining (ighwa qilishi) bilen mushrik bolup ketkenler üstidinla hökümranliq qilidu[100]. biz bir ayetni yene bir ayetning ornigha almashturghinimizda (yeni bir hökümni bikar qilip, uning ornigha bashqa bir hökümni chüshürginimizde), ـ allah özi nazil qilghanni (yeni shu hökümde bendige néme menpeet we hékmet barliqini) özi obdan bilidu ـ ular: «(i muhemmed!) sen ( allahqa) yalghan chapliding» deydu, undaq emes, ularning tolisi (allahning hékmitini) uqmaydu[101]. éytqinki, quranni jibriil möminlerning (imanini) mustehkem qilish üchün, musulmanlargha hidayet we xush xewer qilip, perwerdigaring huzuridin rastchilliq bilen nazil qildi[102].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر