perwerdigaring heqiqeten hemmini yaratquchidur

bezi kapirlarning biz behrimen qilghan nersilirige köz salmighin, ular (ning iman éytmighanliqidin) qayghurmighin, möminlerge kemter bolghin.

1564463
perwerdigaring heqiqeten hemmini yaratquchidur

türkiye awazi radiyosi: hijr sürisi, 73 – 90 - ayetler. kün chiqar waqtida ulargha qattiq chuqan yüzlendi[73]. biz u sheherni astin ـ üstün qiliwettuq (yeni kömtürüwettuq) we ularning üstiige (yamghurdek) sapal tash yaghdurduq[74]. uningda (yeni ulargha nazil bolghan azabta) közetküchiler üchün heqiqeten nurghun ibretler bar[75]. u sheher (qureyshler shamgha baridighan) yol üstide heqiqeten hélimu mewjut turmaqta[76]. buningda möminler üchün heqiqeten ibret bar[77]. eykelikler, shübhisizki, zalim idi (yeni kufrida heddidin ashqanlar idi)[78]. (shueybning peyghemberlikini inkar qilghanliqliri üchün) ularni halak qilduq, ular (yeni bu ikki sheher) ning her ikkilisi, shübhisizki, ashkara yol üstididur (i mekke ahalisi! ulardin ibret almamsiler?)[79]. hijrilikler heqiqeten peyghemberlerni inkar qildi (yeni ularning salih eleyhissalamni inkar qilghanliqi bashqa peyghemberlernimu inkar qilghanliqidur)[80]. ulargha möjizilirimizni keltürduq (yeni tashtin chishi töge chiqirishtek qudritimizge dalalet qilidighan möjizilerni ulargha körsettuq), ular bu (möjize) lerdin yüz örüdi[81]. ular (azabtin) emin bolghan halda taghlarni téship (bu bizni allahning azabidin saqlaydu dep) öy salatti[82]. lékin qattiq chuqan seherdila ularni halak qildi[83]. ularning qilghan emgekliri özlirige esqatmidi (yeni ularning salghan binaliri ularni allahning azabidin saqlap qalalmidi)[84]. biz asmanlarni, zéminni we ulardiki nersilerni peqet heq asasidila yarattuq, qiyametning bolushi choqumdur, (i muhemmed! nadanlar bilen teng bolmighin, ulargha) chirayliq muamilide bolghin[85]. perwerdigaring heqiqeten hemmini yaratquchidur, (bendilerning ehwalini) bilip turghuchidur[86]. (namazda) tekrarlinip turidighan yette ayetni (yeni süre fatiheni) we ulugh quranni heqiqeten sanga ata qilduq[87]. bezi kapirlarning biz behrimen qilghan nersilirige köz salmighin, ular (ning iman éytmighanliqidin) qayghurmighin, möminlerge kemter bolghin[88]. «men heqiqeten (silerni allahning azabining nazil bolushidin) ashkara agahlandurghuchimen» dégin[89]. parchiliwetküchilerge (yeni yehudiylar we nasaralargha tewrat bilen injilni) nazil qilghandek (sanga süre fatihe bilen ulugh quranni nazil qilduq)[90].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر