qandaq nerse bolmisun, uning xezinisi (yeni xezinining achquchi) bizning dergahimizdidur

biz silerdin ilgiri ötkenlerni heqiqeten bilimiz we kéyin kélidighanlarnimu heqiqeten bilimiz.

1551565
qandaq nerse bolmisun, uning xezinisi (yeni xezinining achquchi) bizning dergahimizdidur

türkiye awazi radiyosi: hijr sürisi, 19 – 33 - ayetler. yer yüzini yéyip keng qilduq, uninggha taghlarni ornattuq, yer yüzide herxil tekshi ölchemlik ösümlüklerni östürduq[19]. yer yüzide siler üchün we siler rizqini bérelmeydighanlar (yeni xadimlar we haywanlar) üchün turmush lazimetliklirini yarattuq (ularning yémek ـ ichmeklirini siler emes, biz yaritimiz)[20]. qandaq nerse bolmisun, uning xezinisi (yeni xezinining achquchi) bizning dergahimizdidur, biz uni peqet melum miqdardila chüshürimiz[21]. biz yamghurni heydeydighan shamallarni ewettuq, biz buluttin yamghur yaghdurup silerni sugharduq, siler hergiz uni saqlashqa qadir emessiler[22]. biz (hemmini) tirildürimiz, (hemmini) öltürimiz we (hemmige) warisliq qilimiz[23]. biz silerdin ilgiri ötkenlerni heqiqeten bilimiz we kéyin kélidighanlarnimu heqiqeten bilimiz[24]. perwerdigaring heqiqeten (hésab élish we jazalash üchün) ularni yighidu. allah heqiqeten hékmet bilen ish qilghuchidur, hemmini bilgüchidur[25]. shek ـ shübhisizki, biz insan (yeni adem eleyhissalam) ni qara laydin yasilip shekilge kirgüzülgen (chekse jiringlaydighan) quruq laydin yarattuq[26]. jinlar (yeni sheytanlar we ularning bashliqi iblis) ni ilgiri tütünsiz ot yalqunidin yaratqan iduq[27]. perwerdigaring öz waqtida perishtilerge éytti: «men heqiqeten qara laydin yasilip shekilge kirgüzülgen (chekse jiringlaydighan) quruq laydin insan (yeni adem eleyhissalam) ni yaritimen[28]. men uni toluq yaratqan (yeni uni yaritip süretke kirgüzüp, ezaliri toluq we mukemmel insan halitige keltürgen) we uninggha jan kirgüzgen chéghimda, siler uninggha sejde qilinglar) »[29]. perishtilerning birimu ayrilip qalmay hemmisi (adem eleyhissalamgha) sejde qildi[30]. peqet iblisla sejde qilishtin bash tartti[31]. allah: «i iblis! sen némishqa sejde qilmaysen?» dédi[32]. iblis: «qara laydin yasap shekilge kirgüzüp (chekse jiringlaydighan) quruq laydin yaritilghan insan méning sejde qilishimgha layiq emes» dédi[33].


خەتكۈچ: #allah , #lay , #xezine , #hijr sürisi

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر