bu, kitabning ـ roshen quranning ayetliridur

kapirlar (qiyametning dehshitini körgende, dunyadiki chéghimizda) musulman bolghan bolsaqchu, dep arman qilidu.

1547809
bu, kitabning ـ roshen quranning ayetliridur

türkiye awazi radiyosi: hijr sürisi 1 - 18 ayetler. nahayiti shepqetlik we méhriban allahning ismi bilen bashlaymen.

elif, lam, ra. bu, kitabning ـ roshen quranning ayetliridur[1]. kapirlar (qiyametning dehshitini körgende, dunyadiki chéghimizda) musulman bolghan bolsaqchu, dep arman qilidu[2]. (i muhemmed!) ularni (yeni kuffarlarni meylige) qoyuwet, yep ـ ichip, oynap ـ külüp yürsun, ular bihude arzular bilen boliwersun, ular uzaqqa qalmay (öz qilmishlirining yamanliqini) bilidu[3]. biz qandaq bir sheherni halak qilmayli, peqet uning (halak bolidighan) mueyyen waqti bolidu[4]. herqandaq ümmetning (halak bolidighan waqti) ilgiri sürülmeydu, hem kéchiktürülmeydu[5]. ular éytti: «i quran nazil qilinghan adem! sen heqiqeten mejnunsen[6]. eger sen (men resulullah dégen sözüngde) rastchillardin bolsang, (peyghemberlikingge guwahliq béridighan) perishtilerni aldimizgha élip kelsengchu?»[7] perishtilerni peqet heq asasida (yeni azab nazil qilishimiz muqerrer bolghan chaghdila) nazil qilimiz, bu chaghda ulargha möhlet bérilmeydu (yeni ularning azabi kéchiktürülmeydu)[8]. quranni heqiqeten biz nazil qilduq we choqum uni qoghdaymiz[9]. shübhisizki, séningdin ilgiri burunqi herqaysi taipilerge nurghun peyghemberlerni ewettuq[10]. ular özlirige peyghember kelsila uni mesxire qilishti[11]. shundaq mesxire qilishni biz gunahkarlarning dillirigha salimiz[12]. ular qurangha ishenmeydu, bu burundin adet bolup qalghan (yeni burundin tartip peyghemberlirini inkar qilghan qewmlerni allahning halak qilishi adet bolup kéliwatqan) ish[13]. biz ulargha asmandin bir ishik échip bergin, ular uningdin asmangha örlep (alemi erwahni, perishtilerni körgen teqdirdimu)[14], ular choqum: «közlirimiz baghlinip qaldi, belkim séhirlengen qewm bolup qalsaq kérek» déyishidu[15]. biz asmanda burujlarni yarattuq we közetküchiler üchün asmanni (yultuzlar bilen) béziduq[16]. her bir qoghlandi sheytandin asmanni qoghdiduq[17]. lékin (asman xewerlirige) oghriliqche qulaq salmaqchi bolghan sheytanni roshen aqar yultuz qoghlap yétidu (yeni halak qilidu)[18].


خەتكۈچ: #qiyamet , #kapir , #ayet , #kitab , #quran

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر