biz riziqlandurghan lezzetlik nersilerdin yenglar

i allah! gunahlirimizni kechürgin, denglar, jimi gunahliringlarni meghpiret qilimiz, yaxshiliq qilghuchilargha (sawabini) ziyade bérimiz.

1377575
biz riziqlandurghan lezzetlik nersilerdin yenglar

biz riziqlandurghan lezzetlik nersilerdin yenglar

türkiye awazi radiyosi:  eraf sürisi, 160 – 163 – ayetler. ular (yeni israil) ni 12 tarmaqqa (yeni qebilige) jamaeler qilip bölüwettuq. musaning qewmi (bayawanda) uningdin su telep qilghanda, musagha: «hasang bilen tashni urghin» dep wehiy qilduq. (musa hasisi bilen tashni uruwidi) uningdin (qebililerning sani boyiche) 12 bulaq étilip chiqti, her qebile özining su ichidighan ornini bildi. ulargha bulutni sayiwen qilip berduq, ulargha terenjibin bilen bödünini chüshürüp berduq. (ulargha éyttuqki): «siler biz riziqlandurghan lezzetlik nersilerdin yenglar». (ular bu ulugh németlerge nankorluq qilish bilen) bizge ziyan salghini yoq, (özlirini allahning azabigha duchar qilishliri bilen) özlirige özliri zulum saldi[160]. öz waqtida (biz ulargha) (yeni beni israilning ata ـ bowilirigha): «siler bu sheher (yeni beytulmuqeddes) de turunglar, u yerdiki yémekliklerdin xalighininglarche yenglar, sheher derwazisidin sejde qilghan halda kiringlar, (kiriwatqan chéghinglarda) i allah! gunahlirimizni kechürgin, denglar, jimi gunahliringlarni meghpiret qilimiz, yaxshiliq qilghuchilargha (sawabini) ziyade bérimiz» déduq[161]. ularning ichidiki zalimlar ulargha éytilghan söz (allahning emrini) bashqa sözlerge özgertiwetti. ular zulum qilghanliqliri üchün, ulargha asmandin azab ewettuq[162]. ular (yeni yehudiylar) din déngiz (yeni qulzum déngizi) boyidiki (eyle) shehrining ehwalini sorighin. (uning ahalisi béliq tutush cheklengen kün) shenbide allahning cheklimisidin chiqatti. chünki shenbe küni béliqlar su üstidin ularning aldigha kéletti. shenbidin gheyriy künlerde ularning aldigha kelmeytti, pasiq bolghanliqliri üchün ularni mushundaq sinaymiz[163].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر