allah kimni hidayet qilmaqchi bolsa, uning köksini islam üchün achidu

allah kimni azdurmaqchi bolsa, uning köksini shunche taraytiwétiduki, (iman éytish) uninggha goya asmangha chiqishtinmu qiyin tuyulidu, iman éytmighanlarni allah mushundaq azablaydu.

allah kimni hidayet qilmaqchi bolsa, uning köksini islam üchün achidu

allah kimni hidayet qilmaqchi bolsa, uning köksini islam üchün achidu

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 125 – 130 – ayetler. allah kimni hidayet qilmaqchi bolsa, uning köksini islam üchün achidu (yeni uning qelbini imangha kéngeytip béridu), allah kimni azdurmaqchi bolsa, uning köksini shunche taraytiwétiduki, (iman éytish) uninggha goya asmangha chiqishtinmu qiyin tuyulidu, iman éytmighanlarni allah mushundaq azablaydu[125]. bu (yeni islam dini) perwerdigaringning toghra yolidur, ibret alidighan qewm üchün ayetlerni mushundaq tepsiliy bayan qilduq[126]. perwerdigarining dergahida ulargha darusalam (yeni jennet) bar, ularning qilghan (yaxshi) emelliri üchün allah ulargha medetkardur[127]. allah (insanlarni, jinlarni hésab üchün) toluq yighidighan künni esligin, (bu künde allah éytiduki) «i jinlar jamaesi! siler nurghun ademlerni azdurdunglar». ularning insanlardin bolghan dostliri: «i perwerdigarimiz! biz bir ـ birimizdin paydilanduq, biz emdi sen belgiligen waqitqa (yeni qiyamet künige) yettuq» deydu, allah: «dozax silerning jayinglardur, siler allahning xahishigha baghliq halda u yerde menggü qalisiler» deydu. shübhisizki, séning perwerdigaring hékmet bilen ish qilghuchidur, hemmini bilgüchidur[128]. shuninggha (yeni insanlar bilen jinlarni özara paydilandurghinimizgha) oxshash, qilmishliri tüpeylidin zalimlarning bezisini bezisige musellet qilimiz[129]. «i jinlar we insanlar jamaesi! silerge öz ichinglardin méning ayetlirimni bayan qilip béridighan, bu kününglardiki uchrishishtin silerni agahlanduridighan peyghemberler kelmidimu?» ular: «gunahlirimizni étirap qilduq» deydu. ularni dunya tirikchiliki aldighan, ular özlirining heqiqeten kapir bolghanliqlirini étirap qilidu[130].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر