allah peyghemberlik wezipisini qeyerge ornitishni obdan bilidu

gunahkarlar özliri ishletken hiyle ـ mikirler tüpeylidin allahning dergahida xorluqqa we qattiq azabqa duchar bolidu.

allah peyghemberlik wezipisini qeyerge ornitishni obdan bilidu

allah peyghemberlik wezipisini qeyerge ornitishni obdan bilidu

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 119 – 124 – ayetler. zörüriyet bolmighuche yéyish haram qilinghan nersilerni allah silerge ochuq bayan qilghan tursa, allahning ismi éytilip boghuzlanghan haywanlarni némishqa yémeysiler? nurghun kishiler nepsi xahishigha egiship, bilmestin, (bashqilarni) heqiqeten azduridu, shübhisizki, séning perwerdigaring (sheri delilsiz halal, haram dep) heddidin ashquchilarni obdan bilidu[119]. ashkara we yoshurun gunahlarni terk étinglar, shübhisizki, gunah qilghuchilar öz qilmishliri tüpeylidin (axirette) jazagha tartilidu[120]. (i möminler!) allahning ismi éytilmay boghuzlanghan (yeni bismillah dep zebhi qilinmighan) haywanlarni yémenglar, uni yéyish elwette gunahtur. shübhisizki, sheytanlar öz dostlirini (yeni mushriklarni) siler bilen detalash qilishqa weswese qilidu, eger ulargha itaet qilsanglar, siler choqum mushrik bolup qalisiler[121]. eslide ölük (yeni kapir) bolup, biz uni (yeni uning qelbini iman bilen) tirildürgen, biz uninggha kishiler arisida hidayet tépishqa nur bergen bir adem zulmette (yeni kufrining qarangghuluqida) qalghan we uningdin qutulalmighan bir adem bilen oxshashmu? kapirlargha ularning qilmishliri ene shundaq chirayliq körsitildi[122]. hiyle ـ mikir ishlitishliri üchün (mekkide qureyshning chonglirini bash gunahkar qilghinimizdek), herbir sheherning chonglirini bash gunahkar qilduq, ularning ishletken hiyle ـ mikirliri özlirige yanidu (yeni ular shu hiyle ـ mikirlerning wabaligha qalidu), ular (buni) sezmeydu[123]. ulargha (muhemmed eleyhissalamning rast peyghemberlikini körsitidighan) birer möjize kelgen chaghda, (ular) bizge peyghemberlerge bérilgen möjize bérilmigüche (uninggha) hergiz ishenmeymiz, deydu. allah peyghemberlik wezipisini qeyerge ornitishni (yeni kimning uning ehli bolidighanliqini) obdan bilidu, (bu) gunahkarlar özliri ishletken hiyle ـ mikirler tüpeylidin allahning dergahida xorluqqa we qattiq azabqa duchar bolidu[124].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر